Katılım Bankacılığının Özellikleriİslam dininin prensiplerini ekonomik aktivitelere uygular.En temel ihtiyaçlar ile lüx yaşam arasında bir ayırım koyar.Temel inanç: Allah’ın temel ihtiyaçları karşılamak için inanan inanmayan herkese rızk vermiş olmasıdır: Üretimin faktörleri ve üretimin kendisi değil ana problem , Eşyaların ve hizmetlerin nasıl dağıtıldığıdır ana sorunİslami ekonomilerde eşitlik, adalet ve ihtiyaç sahiplerini gözetme vardır.İslami ekonomilerde temel, din kurallarına dayandığı için yapılacak iyilik veya kötülük ilk önce ilah tarafından mükafatlandırılacaktır veya cezalandırılacaktır temel öngörüsü vardır.İslami ekonomilerde dini liderlerin ve danışmanların rolü büyüktür.İslami ekonomilerde birey değil toplum ön planda tutulmaktadır.Ekonomik prensipler kutsal değerlere dayandırılarak oluşturulmuştur.Bireyin kendisini ve ailesini destekleyecek bir işe sahip olması (ekonomik haklar, sorumluluklar ve imkanlar).Ekonominin kanunları önceden konulmuştur.Bütün insanlığa adaletle muamele etme temel bir mefhumdur.Merhamet ve saygı-sevgi esastır:Fakirlere yardım etmek; zekat ve sadakaMalın sahibinin ilah olduğu ve kulların birer emanetçi olduğu (zenginlik, gelirler ) ve malın bakımı.Özel ve kamu malları arasında eşitlik oluşturma.Faiz, aşırıya kaçma, şansa bırakma ve başkalarının hakkını ihlal yasaklanmıştır.Ticaret teşvik edilip riske ortak olma öngörülmüştü.

Ana Sayfa | Site Map | İletişim | Hakkında | Genel | Güncel Kampanyalar | Kredi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz ? |