Kredi Kartı Faiz Oranları Düşürüldü

T.C.Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranları ile aylık azami gecikme faiz oranlarını Türk Lirası işlemlerde düşürdü.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'e göre, aylık azami akdi faiz oranı, 1 Ekim'den itibaren TL işlemlerde yüzde 3,49 yerine yüzde 3,26 olarak uygulanacak.

ABD Doları ve avro ile yapılan işlemlerdeki aylık azami akdi faiz oranı ise değişmedi. Söz konusu oran, 1 Ekim'den sonra da ABD Doları için yüzde 2,54, avro'da da yüzde 2,30 olacak.

Merkez Bankasının yeni düzenlemesinde, kredi kartı işlemlerindeki aylık azami gecikme faiz oranı da TL için yüzde 4,24'den yüzde 4,01'e indirildi.
Aylık azami gecikme faizi, ABD Doları için şimdi olduğu gibi yüzde 3,11, avro için de yüzde 2,82 olarak uygulanmaya devam edecek.

Mevzuat uyarınca bankalar, kredi kartı işlemlerinde Merkez Bankasınca belirlenen bu oranların üzerinde faiz uygulayamıyor ve faiz oranlarını azami oranları geçmemek kaydıyla serbestçe belirleyebiliyor. Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları 3 ay süreyle geçerli oluyor.

Etiketler: ,

Kredi Kartları İle İlgili Küçük Sözlük

Alacak Belgesi
Kart kullanılarak alınmış olan malın veya hizmetin iadesi veya yapılan işlemin iptali halinde üye işyeri tarafından düzenlenip, üye işyeri yetkililerince imzalanan belge.

Banka Kartı (Debit Card)
Banka kartı doğrudan kart hamilinin mevduat hesabına bağlıdır. Bu hesaba şifre aracılığı ile ulaşılarak, Otomatik Vezne Makinaları (ATM) ve Satış Noktası Terminalleri'nden (POS) mal ve hizmet alma, para çekme ve sunulan diğer bankacılık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla banka müşterilerine verilen karttır.

Imprinter
İşyerinin kredi kartı kabul ederken kullandığı ve kredi kartının ön yüzündeki kabartma bilgileri satış belgesi üzerine geçiren mekanik cihazdır.

Kart Çıkaran Kuruluş (Issuer)
Sahip olduğu lisansa istinaden kart düzenleyip veren bankalar ve diğer kuruluşlardır.

Kart Hamili
Banka ve kart çıkartmaya yetkili kuruluş ile yaptıkları sözleşme dahilinde tarafına kart verilen kişidir.

Kartlı Sistem Kuruluşu
Kredi kartı veya banka kartı sistemini kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya kart kabulü konusunda üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşlardır.

Kredi Kartı
Bankalar ve çıkartmaya yetkili kuruluşların müşterilerine belirli limitler dahilinde açtıkları kredilerle, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alabilmeleri, nakit kredi çekebilmeleri için verdikleri ödeme aracıdır.

Nakit Ödeme Belgesi
Kredi kartı hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenip kart hamili tarafından imzalanan belgedir.

Otomatik Vezne Makineleri (ATM)
Kart hamillerinin banka ve kredi kartları aracılığıyla mevduat ve kredi kartı hesaplarına şifre aracılığı ile ulaşmalarını ve sunulan bankacılık hizmetlerini kullanmalarını sağlayan elektronik cihazlardır.

POS Cihazı
İşyerlerinin kredi / banka kartı kabul ederken kullandığı elektronik cihazdır. Bu cihaz kartın çipindeki bilgileri veya arka yüzündeki manyetik şerit bilgilerini elektronik olarak okur ve elektronik olarak yetki alıp işlemi tamamlar.

Provizyon (Otorizasyon)
Kartın limitinin müsait olup olmadığı, kartın kayıp - çalıntı kaydının bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla telefon ve / veya elektronik olarak yapılan işlemdir. Imprinter ile yapılan işlemlerde işyeri, bankanın kredi kartları provizyon servisini telefonla arayıp kart numarasını vererek işlem için onay talep eder. POS ve ATM cihazlarında ise kartın cihazdan geçirilmesi ile provizyon on-line olarak alınır.

Satış Belgesi
Kartla yapılan işlemlerle ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcunu ve diğer bilgileri gösteren ve kart hamili tarafından imzalanan belgedir.

Şifre (PIN)
Banka ve kredi kartlarında kart hamilinin hesabına ulaşmasını sağlayan numerik değerlerdir. Kişiye özeldir. Kartın gerçek kart hamili tarafından kullanılıp kullanılmadığını belirler.

Üye İşyeri
Yaptığı sözleşme çerçevesinde banka kartı veya kredi kartı hamiline mal ve hizmet satmayı kabul eden gerçek veya tüzel kişidir.

Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş (Acquirer)
Kart kabulünü sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankalar ve diğer kuruluşlardır.

Etiketler: , , ,

Kredi Kartı Borcunuzu Yeniden Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın! Son Gün: 4 Eylül 2009

7 Temmuz 2009 tarih ve 5915 sayılı kanun çerçevesinde;

Kredi Kartı Borcunun Yeniden Yapılandırma Uygulamasından Yararlanabilecekler:

31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle;

1. Kredi kartı borcunu 90 günden fazla geciktirmiş veya,

2. Kredi kartı borcunun tamamını ödemesi için banka tarafından ihtarname çekilmiş veya,

3. Kredi kartı borcunun tahsili için icra takibi başlatılmış olanlar yararlanabilecektir.

Kredi Kartı Borcunun Yeniden Yapılandırma Uygulamasına Başvurma Süresi:

Kanun yayım tarihi olan 7 temmuzda başlayarak 60 gün içerisinde başvurulabilir. Son gün 4 Eylül 2009.

Kredi Kartı Borcunun Yeniden Yapılandırma Uygulamasına Başvuru Yeri:

1. Kartı çıkaran banka veya kuruluşa,

2. Kartı çıkaran banka veya kuruluş avukatlarına,

3. Varlık yönetim şirketine,

4. Varlık yönetim şirketinin temsilcilerine başvuru yapılabilir.

Kredi Kartı Borcunun Yeniden Yapılandırma Uygulamasına Nasıl Başvurulur ?

Borçlular güncel adreslerini belirterek yazılı başvuruda bulunurlar.

Başvuru sürecinde,

1.Yasada belirtilen ödemem koşullarından biri seçilir,

2.Yazılı olarak ödeme beyanı yapılır,

3. Banka ya da avukatları, varlık yönetim şirketi veya temsilcileri tarafından hazırlanana ödeme planı imzalanır.

Borçlar Nasıl Hesaplanır ve Geri Ödemesi Nasıl Yapılır ?

Faizli anapara borcu, Merkez Bankası’nın ilan ettiği kat sayı ile çarpılarak 31 Mayıs 2009 itibariyle oluşan borç hesaplanır.

Bu tutar, yazılı başvuru tarihinden 30 gün içerisinde ödenirse, ek bir faiz hesaplanmaz.

Borç vadeli olarak ödenecekse, ödenecek tutar,

a. 6 aylık vade için 1,04

b. 12 aylık vade için 1,08

c. 24 aylık vade için 1,18

d. 36 aylık vade için 1,36 katsayıları ile çarpılır.

Çıkan tutar, seçilen ilgili ay sayısına bölünür ve ödenecek aylık taksit tutarına ulaşılır.

Vadeli ödemelerde ilk taksit peşin olarak ödenir, ödenemediği hallerde başvuru geçersiz sayılır.

Vadeli ödemelerde ilk taksitin peşin olarak ödenmesi ve ödeme planın imzalanmasının ardından icra işlemleri durur.

1 yıl içerisinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi halinde yasanın sağladığı tüm haklar sona erer.

Etiketler: , , , , ,

Kredi Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmeli?Kredi kullanırken iyi analiz yapmalı ve maliyetleri gözden geçirerek, teklifleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeli. Bankalar, faiz hesaplama tekniklerini kullanarak tüketicinin daha fazla bedel ödemelerine de neden oluyorlar. Bu nedenle tüketiciler, krediyi kullanmadan önce ne kadar faiz ödeyeceğini, aylık taksitinin ne olacağını, toplamda bunun kendisine ne kadara mal olacağını kesinlikle bilmek zorundadır.

Kredi Faiz ve Anaparalarının Ödenemesine Karşılık Önlem Alın: İşsizlik Sigortası

Ev hayalinizin bir anda kabusa dönüşmesini istemiyorsanız eğer bankaların sizin için sunduğu işsizlik sigortasını yapmadan ev almayın. Bu sayede işsiz kaldığınız zamanlarda geleceğe yönelik endişe duymadan sigortanın poliçe şartları çerçevesinde kredi borçlarınızın birkaç taksitini teminat altına almış olursunuz. Sigorta, dosya giderleri arasında yer almadığı için tüketicinin isteğine bağlı olarak 250-300 TL civarında yapılmaktadır.

Kimler, nasıl yararlanıyor?

Bordrolu Müşteriler; İşsiz kalmaları halinde, işsizlik sigortası poliçe şartları çerçevesinde kredi borcunun 6 taksidini teminat altına alır.

Serbest meslek sahibi ya da devlet memurları; Kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik teminatı ile kredi borcunun 6 taksidini ödenmesini garanti altına alır.

Emekli veya ev hanımı ya da öğrenci satatüsünde olan müşteriler; Kaza veya hastalık sonucu hastanede yatmaları durumunda 7 günden uzun tedavi süreçlerinde günlük tazminat almaya hak kazanırlar.

Etiketler: , , , ,